Hjem

Kontaktperson:


            e-mail:

Bankkonto:

Mette Maimann

tlf. 56500036 / 41407312 

Holtug.forsamlingshus@gmail.com

Reg. 2340 konto 8983179542


HOLTUG

FORSAMLINGSHUS

Holtug Linievej 13

4660 St. Heddinge


Besøg også energilandsbyens hjemmeside

Tryk på logoet

Nyt loft og nyt lys


 Holtug Forsamlingshus

ligger ca. 150 meter ud af Linievejen


Husk Kontingent

Hjælp til driften af huset.


Beløb:

Husstand 150 kr.

Enlige 100 kr.


Kan overføres til:

Reg. 2340 konto 8983179542


Eller på Mobil Pay 41407312


DET SKER I HOLTUG

Se forårs programmet i 2019Borgerforeningens

hjemmeside

og FacebookSAMT
STEVNS.INFOLAND.DK

Den nye hjemmeside for landsbyerne på det østlige StevnsHoltug er en landsby ved Stevns Klint,

og omfatter ca. 250 husstande, fordelt på selve Holtug med opland, Råby med opland, samt Bøgeskoven med fiskerihavn og traktørsted.


(foråret 2017)

Holtug har nu fået B & B


Så har du brug for overnatning evt. i forbindelse med besøg i Holtug Forsamlingshus

Så kontakt Tina Lerche på tlf. 26812797

Vangeledgaard, Holtug Linievej 35


Holtug Kirke
Gjorslev Middelalder Slot
Klik på et billed

Holtug har både kirke og slot

Ikke at forglemme

Havn, Kridtbrud og gadekær


Bøgeskoven havn
Michael fisker
Traktørstedet
Holtug Kridtbrud
Bøgeskoven havn
Vandplanter

Copyright © All Rights Reserved