Medlems informationer

Kontaktperson:


            e-mail:

Bankkonto:

Mette Maimann

tlf. 56500036 / 41407312 

Holtug.forsamlingshus@gmail.com

Reg. 2340 konto 8983179542


HOLTUG

FORSAMLINGSHUS

Holtug Linievej 13

4660 St. Heddinge


Besøg også energilandsbyens hjemmeside

Tryk på logoet

HOLTUG FORSAMLINGSHUS

ER NU

EN FORENINGKære tidligere Andelshaver i Holtug Forsamlingshus - samt alle beboere i Holtug og RåbyPå generalforsamlingen i 2014, blev Andelsselskabet Holtug Forsamlingshus omdannet til en forening. (på kraftig opfordring fra Landsforeningen af Forsamlingshuse)


Den væsentligste forskel på et Andelsselskab og en Forening er, at i en forening kan ingen medlemmer gøres personligt økonomisk ansvarlig.


Bestyrelsen i den nydannede forening, vil forsøge at modernisere forretningsgangene, og som i det øvrige samfund reducere papirdyngerne og blive mere digitale.


Som optakt til den digitale verden er forsamlingshusets hjemmeside blevet opdateret, her findes de nye vedtægter, referater fra generalforsamlinger m.m.m.

Det er samtidig vores drøm, at kommunikation imellem bestyrelse og medlemmer fremover primært kan ske via mail (og hjemmesiden)


I stedet for at udsende girokort når det er tid at betale kontingent, håber vi at få opbygget en medlemsliste med e-mail adresser på (næsten) alle medlemmer.   


I øjeblikket er vi 65 medlemmer, idet alle tidligere Andelshavere automatisk er videreført til foreningen.

Men da vi ved at vi er 571 personer i Holtug og Råby, håber vi virkelig at mange flere vil støtte op om den nydannede forening, og være med til at bevare Forsamlingshuset som det eneste samlingspunkt der er tilbage.   


Den bedste måde at melde sig ind i foreningen, er ved at sende en e-mail til holtug.forsamlingshus@gmail.com med Navn Adresse og Telefon nr.

Samt overføre kontingentet, som for 2016 er fastsat til 200 kr. til konto i Nordea:

Reg. 2340 nr. 8983179542 (Gerne inden generalforsamlingen den 18. marts 2016)


Har du ikke mulighed for at sende e-mail, kan vedlagte kladde til medlemsbevis, udfyldes og lægges i Forsamlingshusets postkasse.


Derefter vil du få tilsendt medlemsbevis (e-mail eller postvæsenet)


Besøg vores hjemmeside www.holtugforsamlingshus.dkHoltug jan. 2015

Thor Grønbæk

Formand

 Copyright © All Rights Reserved